Projekt strony internetowej

Kilka słów

o kliencie

Instytut Społecznego Rozwoju to działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością organizacja pozarządowa, która oferuje wsparcie edukacyjne i praktyczne, umożliwiające im samodzielne życie i rozwój. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Instytut skutecznie pozyskuje fundusze z różnych źródeł, w tym europejskich i krajowych, na realizację swoich projektów. Współpraca z innymi NGO pozwala na prowadzenie efektywnych działań, które są odpowiedzią na konkretne potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów.

Jak powstał

projekt www?

Przy projektowaniu strony internetowej dla Instytutu Społecznego Rozwoju, nasz zespół postawił na dostępność i czytelność, aby strona była przyjazna dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Skupiliśmy się na integracji funkcji ułatwień dostępu, takich jak kontrastowe kolory i możliwość zmiany rozmiaru tekstu, oraz zapewniliśmy wyraźne struktury informacyjne, które ułatwiają nawigację. Strona została również zoptymalizowana pod kątem SEO, aby zwiększyć jej widoczność i umożliwić łatwiejsze dotarcie do osób potrzebujących wsparcia oraz ich rodzin.

pozostałe